Stödföreningen för Solvikskolan

Den ideella föreningen ’Stöd-föreningen för Solvikskolan’ är huvudman för Solvikskolan.

Ur stadgarna:
§1. Föreningens namn är Stöd-föreningen för Solvikskolan
§2. Föreningen verkar för en skapande Waldorfpedagogik
Som huvuduppgift har den att bedriva verksamheten Solvikskolan

Adress:
Yttereneby 21
15391 Järna
Tel. 08-551 503 16
Fax. 08-551 504 17

Kontakta föreningen:
huvudman@solvikskolan.se

Vill du stödja skolan kan du bli medlem i Stödföreningen.
Medlemsavgiften i Stödföreningen är fn. 50:- per person och läsår.
PG 15 65 69-6