Kontakt

08-551 700 37 (kl 8-13 må-fr)

Kontaktpersoner

Tillförordnad Rektor
Peter Brand

Fritidshemmet
Malin Vidman
mvidman@yahoo.co.uk

Förskoleklass
Holger Garthaus
holger.garthaus@hotmail.com

Personalfrågor
Agne Fredricson

Skolkataloguppgifter
Peter Brand

Hemsida
Jesper Thörn: jesper.thorn@gmail.com
Peter Brand:

Styrelsen för skolan (huvudman)

Facebook

Vi finns även på 

Synpunkter

Har du synpunkter på skolans verksamhet eller utbildning?

Enligt Skollagen Kap.4 §7 och §8 skall det vara möjligt för vårdnadshavare och medlemmar i Stödföreningen att skriftligen kunna lämna synpunkter på skolans verksamhet och utbildning. Med utbildning menas skolan som organisation, årstidsfester, föräldraarbetet, lokaler, värme, utemiljö mm osv.

Eventuella synpunkter går vidare till huvudmannen (Stödföreningens för Solvikskolan styrelse) och till Kollegiet, så att de kan behandlas där de hör hemma och nödvändiga åtgärder kan vidtas.

Det är möjligt att skriva synpunkter till skolans e-postadress som är .
Vi återkommer till dig så snart vi får möjlighet.