Om Solvikskolan

Solvikskolan innehåller grundskola, 1-9 klass, som arbetar enligt Waldorfkursplanen. Waldorfpedagogen arbetar ur en helhetssyn. Den ser barnen som tänkande, kännande och viljande människor i utveckling. Ur detta gestaltar den det pedagogiska arbetet i klassen. Karakteristiskt för Waldorfpedagogiken är att ämnena undervisas i perioder på 3-5 veckor och att konst och hantverk har stort utrymme. Barn och ungdomar vid Solvikskolan får genom det drogförebyggande programmet Projekt Charlie pedagogisk hjälp att slippa använda droger.

Fritids

Öppet mån-fre kl 13-17, på de kortare loven kl 8-17 och Sommarfritids 2 veckor in på sommarlovet och 2 veckor innan skolstart kl 8-17.
Fritidsverksamheten är knuten till skolans pedagogiska arbete och är för barn mellan 7-12 år.

Om Solvikskolan