Om Solvikskolan

Solvikskolan innehåller grundskola, F-9 klass, som arbetar enligt Waldorfkursplanen. Waldorfpedagogen arbetar ur en helhetssyn. Den ser barnen som tänkande, kännande och viljande människor i utveckling. Ur detta gestaltar den det pedagogiska arbetet i klassen. Karakteristiskt för Waldorfpedagogiken är att ämnena undervisas i perioder på 3-5 veckor och att konst och hantverk har stort utrymme. Barn och ungdomar vid Solvikskolan får genom det drogförebyggande programmet Projekt Charlie pedagogisk hjälp att slippa använda droger.