Intresseanmälan

Barnets namn

Barnets födelsedatum (ååmmdd)

I vilken klass skall barnet börja?

Förälder1 namn

Förälder1 email

Förälder1 telefon (valfri uppgift)

Förälder1 adress (valfri uppgift)

Förälder2 namn (valfri uppgift)

Förälder2 email (valfri uppgift)

Förälder2 telefon (valfri uppgift)

Förälder2 adress (valfri uppgift)

Övrigt (valfri uppgift)